نمایش 1–12 از 24 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

توالت فرنگی مروارید مدل زمرد خروجی به کف

برند توالت فرنگی مروارید نوع توالت فرنگی دو تکه سیستم فلاش توالت فرنگی دو زمانه نوع درب نشیمن توالت فرنگی هیدرولیک خروجی سیفون توالت فرنگی کف آکس تخلیه توالت فرنگی (mm) 254 درجه توالت فرنگی 1, 2 سایز توالت فرنگی 72 ابعاد توالت فرنگی (cm) 74.3×40.2×84.4 وزن توالت فرنگی (kg) 34.96

توالت فرنگی مروارید مدل گلوریا

برند توالت فرنگی مروارید نوع توالت فرنگی دو تکه سیستم فلاش توالت فرنگی دو زمانه خروجی سیفون توالت فرنگی کف آکس تخلیه توالت فرنگی (mm) 210 حجم آب مصرفی در هر تخلیه توالت فرنگی (لیتر) 8 درجه توالت فرنگی 1, 2 سایز توالت فرنگی 65 ابعاد توالت فرنگی (cm) 78.2*37.8*68 وزن توالت فرنگی (kg) 29.3

توالت فرنگی مروارید مدل الگا

برند توالت فرنگی مروارید نوع توالت فرنگی دو تکه خروجی سیفون توالت فرنگی دیوار آکس تخلیه توالت فرنگی (mm) 170 درجه توالت فرنگی 1, 2 ابعاد توالت فرنگی (cm) 37*66

توالت فرنگی مروارید مدل آیدا

برند توالت فرنگی مروارید نوع توالت فرنگی دو تکه سیستم فلاش توالت فرنگی دو زمانه نوع درب نشیمن توالت فرنگی هیدرولیک خروجی سیفون توالت فرنگی دیوار – 90 درجه درجه توالت فرنگی 1, 2 سایز توالت فرنگی 67 ابعاد توالت فرنگی (cm) 68.4×41.3×75.5 وزن توالت فرنگی (kg) 28.6

توالت فرنگی مروارید مدل یاریس

برند توالت فرنگی مروارید نوع توالت فرنگی یک تکه سیستم تخلیه توالت فرنگی آبشاری خروجی سیفون توالت فرنگی کف آکس تخلیه توالت فرنگی (mm) 213 حجم آب مصرفی در هر تخلیه توالت فرنگی (لیتر) 8 درجه توالت فرنگی 1, 2, 3 سایز توالت فرنگی 67 ابعاد توالت فرنگی (cm) 66*34.4*65.2 وزن توالت فرنگی (kg) 39

توالت فرنگی مروارید مدل ویستا

برند توالت فرنگی مروارید نوع توالت فرنگی یک تکه سیستم تخلیه توالت فرنگی واترجت نوع درب نشیمن توالت فرنگی هیدرولیک خروجی سیفون توالت فرنگی کف آکس تخلیه توالت فرنگی (mm) 230 حجم آب مصرفی در هر تخلیه توالت فرنگی (لیتر) 8 درجه توالت فرنگی 1, 2, 3 سایز توالت فرنگی 63 ابعاد توالت فرنگی (cm) 64×36.9×69.1 وزن توالت فرنگی (kg) 32.3

توالت فرنگی مروارید مدل ولگا

برند توالت فرنگی مروارید نوع توالت فرنگی یک تکه سیستم تخلیه توالت فرنگی سوپرجت خروجی سیفون توالت فرنگی کف آکس تخلیه توالت فرنگی (mm) 249 درجه توالت فرنگی 1, 2, 3 سایز توالت فرنگی 67 ابعاد توالت فرنگی (cm) 68.6*36.1*67.7 وزن توالت فرنگی (kg) 40.8

توالت فرنگی مروارید مدل والنتینا

برند توالت فرنگی مروارید نوع توالت فرنگی یک تکه سیستم تخلیه توالت فرنگی توربوجت خروجی سیفون توالت فرنگی کف آکس تخلیه توالت فرنگی (mm) 270 حجم آب مصرفی در هر تخلیه توالت فرنگی (لیتر) 8 درجه توالت فرنگی 1, 2, 3 سایز توالت فرنگی 65 ابعاد توالت فرنگی (cm) 66.4x38x67.5 وزن توالت فرنگی (kg) 38.8

توالت فرنگی مروارید مدل موندیال

برند توالت فرنگی مروارید نوع توالت فرنگی یک تکه خروجی سیفون توالت فرنگی کف آکس تخلیه توالت فرنگی (mm) 250 درجه توالت فرنگی 1, 2, 3 سایز توالت فرنگی 69 ابعاد توالت فرنگی (cm) 69.2×43.7×62.3 وزن توالت فرنگی (kg) 37.9

توالت فرنگی مروارید مدل مگا

برند توالت فرنگی مروارید نوع توالت فرنگی یک تکه سیستم تخلیه توالت فرنگی آبشاری خروجی سیفون توالت فرنگی کف آکس تخلیه توالت فرنگی (mm) 245 درجه توالت فرنگی 1, 2, 3 سایز توالت فرنگی 69 ابعاد توالت فرنگی (cm) 70.1*37.5*69.2 وزن توالت فرنگی (kg) 48 قطر خروجی توالت فرنگی (cm) 11

توالت فرنگی مروارید مدل کرون

برند توالت فرنگی مروارید نوع توالت فرنگی یک تکه سیستم تخلیه توالت فرنگی پنتاجت خروجی سیفون توالت فرنگی کف آکس تخلیه توالت فرنگی (mm) 250 درجه توالت فرنگی 1, 2, 3 سایز توالت فرنگی 70 ابعاد توالت فرنگی (cm) 68.6*37.5*70.2 وزن توالت فرنگی (kg) 46.68

توالت فرنگی مروارید مدل کاتیا

برند توالت فرنگی مروارید نوع توالت فرنگی یک تکه سیستم تخلیه توالت فرنگی توربوجت خروجی سیفون توالت فرنگی کف آکس تخلیه توالت فرنگی (mm) 253 درجه توالت فرنگی 1, 2, 3 سایز توالت فرنگی 72 ابعاد توالت فرنگی (cm) 70.2*37.7*71 وزن توالت فرنگی (kg) 47.6